ข่าว รถยนต์

เปิดรายชื่อ 9 ประเทศใช้ใบขับขี่ไทยได้เลย ไม่ต้องทำใบขับขี่สากล

1 min read

เปิดรายชื่อ 9 ประเทศใช้ใบขับขี่ไทยได้เลย ไม่ต้องทำใบขับขี่สากล     ทราบหรือไม่ว่าใบขับขี่ไทยแบบ Smart Card สามารถนำไปใช้ยังประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซียนได้ถึง 9 ประเทศ โดยไม่จำเป็นต้องทำใบขับขี่สากล เนื่องจากเป็นข้อตกลงระหว่างประเทศอาเซียนในการขับขี่รถยนต์ข้ามแดนได้ มีประเทศใดบ้างไปดูกันเลย 9 ประเทศอาเซียนที่สามารถใช้ใบขับขี่ไทยได้ ลาว เวียดนาม กัมพูชา เมียนมาร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย บรูไน ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ […]