อุทยานฯทับลาน

สัมผัสความงดงามของ “เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทับลาน” ดินแดนแห่งมรดกโลก

ผนวกรวมเรื่องราวความหลากหลายของระบบนิเวศป่าไม้ ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตนานาชนิด “เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทับลาน” คือแหล่งธรรมชาติอันล้ำค่าที่ได้รับการขนานนามว่า “ป่าลานแห่งเดียวของประเทศไทย” ความเป็นมาของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทับลาน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทับลาน ตั้งอยู่ในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา ปราจีนบุรี และสระแก้ว ครอบคลุมเนื้อที่กว่า 2,235 ตารางกิโลเมตร หรือราว…