ชาวต่างชาติเช่าที่ดิน

รัฐบาลเตรียมผ่อนคลายกฎหมายเกี่ยวกับการถือครองอสังหาริมทรัพย์สำหรับชาวต่างชาติ

เมื่อเร็วๆ นี้ได้มีการเปิดประเด็นถกเถียงกันอย่างกว้างขวางหลังจากที่รัฐบาลได้เสนอแนวคิดการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านทางธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยจะมีการปรับแก้กฎหมายเพื่ออนุญาตให้ชาวต่างชาติสามารถเช่าที่ดินได้นานขึ้นจาก 50 ปีเป็น 99 ปี และยังเพิ่มสัดส่วนการถือกรรมสิทธิ์ห้องชุดจากเดิม 49% เป็น 75% ท่าทีของนายกรัฐมนตรี นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงว่ามาตรการดังกล่าวเป็นข้อเสนอแนะจากกระทรวงการคลัง เพื่อใช้เป็นนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยการให้ชาวต่างชาติเช่าที่ดินระยะยาวนั้นเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วในหลายประเทศ ส่วนการเพิ่มสัดส่วนการถือครองคอนโดมิเนียมจาก…