ทำไมมอเตอร์ไซค์ไม่สามารถขับขี่บนทางด่วนในประเทศไทย

By Ungsumarin chokdee Jun18,2024
ทางด่วนในประเทศไทย

หลายท่านคงเคยสงสัยว่าเหตุใดมอเตอร์ไซค์จึงไม่อนุญาตให้ขับขี่บนทางด่วนในประเทศไทย ในขณะที่หลายประเทศอื่นๆ อนุญาตให้รถจักรยานยนต์สามารถแล่นร่วมกับรถยนต์บนทางด่วนหรือมอเตอร์เวย์ได้ วันนี้เราจะมาหาคำตอบกันครับ

เหตุผลหลักเพื่อความปลอดภัย

สาเหตุสำคัญที่ห้ามมอเตอร์ไซค์ขึ้นทางด่วนในบ้านเรานั้น เนื่องมาจากข้อกังวลด้านความปลอดภัยเป็นสำคัญ เนื่องจากรถมอเตอร์ไซค์ส่วนใหญ่มีขนาดเครื่องยนต์เล็ก ไม่สามารถทำความเร็วสูงได้อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน เช่นเดียวกับรถยนต์ โดยเฉพาะในช่วงการแซงรถ การนำมอเตอร์ไซค์ขึ้นไปบนทางด่วนจึงอาจเป็นอันตรายต่อผู้ขับขี่เอง

แม้ว่ารถมอเตอร์ไซค์บางรุ่นจะมีสมรรถนะสูง สามารถทำความเร็วได้มากกว่ารถยนต์ แต่ด้วยลักษณะทางกายภาพของมอเตอร์ไซค์ที่ไม่มีโครงสร้างห่อหุ้มร่างกายของผู้ขับขี่ หากเกิดอุบัติเหตุจนรถล้ม ผู้ขับขี่จะได้รับอันตรายมากกว่ารถประเภทอื่น และอาจได้รับอันตรายจากการถูกชนซ้ำจากรถคันอื่นที่วิ่งด้วยความเร็วสูงได้

ผิดกฎหมายจราจรทางบก

นอกจากข้อกังวลด้านความปลอดภัยแล้ว การนำมอเตอร์ไซค์ขึ้นทางด่วนยังถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายอีกด้วย ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 139 และระเบียบเกี่ยวกับการจราจรในทางพิเศษ พ.ศ. 2524 ได้ห้ามมิให้รถจักรยานยนต์วิ่งในทางพิเศษ ผู้ใดฝ่าฝืนจะมีความผิดตามกฎหมาย และต้องรับโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท

 

ดังนั้น แม้ว่ามอเตอร์ไซค์บางรุ่นจะมีสมรรถนะสูง แต่เพื่อความปลอดภัยและเป็นไปตามกฎหมาย การห้ามมอเตอร์ไซค์ขึ้นทางด่วนในประเทศไทยจึงเป็นเรื่องที่จำเป็นและสมควรอย่างยิ่ง

Related Post