Breaking
Sun. Jun 16th, 2024

ไทยแลนด์ก้าวหน้า! ค่าแรงขั้นต่ำ 400 บาท ทั่วประเทศ วันที่ 1 ตุลาคม 2567

By abraham1 May1,2024

ไทยแลนด์ก้าวหน้า! ค่าแรงขั้นต่ำ 400 บาท ทั่วประเทศ วันที่ 1 ตุลาคม 2567

ในวันนี้ (1 พฤษภาคม 2567) นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ประกาศอย่างชัดเจนว่า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 เป็นต้นไป ค่าแรงขั้นต่ำทั่วประเทศจะถูกปรับขึ้นสู่ระดับ 400 บาท โดยจะใช้อัตราเดียวกันสำหรับทุกอาชีพ

ในการนี้ นายพิพัฒน์ได้ระบุว่า คณะกรรมการไตรภาคีจะได้รับเวลา 5 เดือนเพื่อศึกษาความพร้อมของแต่ละอาชีพ เพื่อให้การปรับขึ้นค่าแรงเป็นไปอย่างราบรื่นและเหมาะสม

นอกจากนี้ รองนายกรัฐมนตรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล ยังได้ย้ำถึงความสำคัญของการดูแลสวัสดิภาพและสวัสดิการของแรงงาน รวมถึงความมุ่งมั่นในการผลักดันนโยบายปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ ซึ่งถือเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล

ด้วยมาตรการดังกล่าว ไทยกำลังเดินหน้าสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาอย่างยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของแรงงาน อันจะนำไปสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจที่มั่นคงและยั่งยืนต่อไป

Related Post