Breaking
Sun. Jul 14th, 2024

เปิดปฏิทินวันธงชัย วันอธิบดี วันกาลกิณี หาฤกษ์ดีเดือนเมษายน 2567

เปิดปฏิทินวันธงชัย วันอธิบดี วันกาลกิณี หาฤกษ์ดีเดือนเมษายน 2567

สำหรับคนที่ต้องการหาฤกษ์ดีแบบง่าย ๆ ในช่วงเดือนเมษายน 2567 สามารถใช้วันธงชัยหรือวันอธิบดีเป็นฤกษ์มงคลทำการสำคัญต่าง ๆ ได้ และหลีกเลี่ยงวันอุบาสน วันโลกาวินาศ หรือวันกาลกิณี โดยในช่วงต้นเดือนเมษายน 2566 จะยังคงใช้กาลโยคปี 2566 แต่หลังจากวันเถลิงศก (วันที่เปลี่ยนจุลศักราชใหม่) คือตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2567 เป็นต้นไป จะเปลี่ยนมาใช้กาลโยคปี 2567 โดยวันสำคัญต่าง ๆ จะตรงกับวันต่อไปนี้


วันธงชัยของไทย

วันธงชัย คือ วันแห่งชัยชนะ เหมาะกับการทำงานมงคลต่าง ๆ ตรงกับวันดังต่อไปนี้

 • วันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2567
 • วันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2567 (แม้จะเป็นวันธงชัย แต่ไม่เหมาะทำการมงคลในวันนี้ เพราะถือเป็นวันแข็ง)
 • วันอังคารที่ 16 เมษายน 2567
 • วันอังคารที่ 23 เมษายน 2567
 • วันอังคารที่ 30 เมษายน 2567

* หมายเหตุ : คนที่เกิดวันพฤหัสบดีไม่ควรทำการในวันเสาร์ และคนเกิดวันพุธไม่ควรทำการในวันอังคาร


วันอธิบดีของไทยวันอธิบดี คือ วันแห่งความเป็นใหญ่ เหมาะกับฤกษ์เปิดร้าน เปิดกิจการ เข้ารับตำแหน่ง โดยในเดือนเมษายน 2567 มีทั้งหมด 4 วันคือ

 • วันพุธที่ 3 เมษายน 2567
 • วันพุธที่ 10 เมษายน 2567
 • วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2567
 • วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567

* หมายเหตุ : คนเกิดวันเสาร์ไม่ควรทำการในวันพุธ และคนเกิดวันพุธกลางคืนไม่ควรทำการในวันพฤหัสบดี


วันอุบาสนของไทย

วันอุบาสน คือ วันที่เข้าใกล้ทั้งวันดีและร้าย ไม่ถึงกับแย่ แต่มักไม่แนะนำให้ทำการใด ๆ ประกอบด้วย

 • วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567
 • วันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2567
 • วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567
 • วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567

วันโลกาวินาศของไทย

วันโลกาวินาศ หรือที่บางคนเรียกว่า วันกาลกิณี เป็นวันที่ไม่เป็นมงคล ไม่เหมาะทำการใด ๆ เพราะอาจก่อให้เกิดความยุ่งยาก วุ่นวาย โดยในเดือนเมษายน 2567 ตรงกับวันดังนี้

 • วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567
 • วันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2567
 • วันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2567
 • วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2567

สร้างรายได้เสริม>> คลิก!!!

Related Post