Breaking
Tue. Jun 25th, 2024

สหรัฐฯ ประกาศคว่ำบาตรบริษัทจีนที่ผลิตโดรนทหาร

By abraham1 Jan20,2024
  1. สหรัฐฯ ประกาศคว่ำบาตรบริษัทจีนที่ผลิตโดรนทหาร

รัฐบาลสหรัฐฯ ประกาศคว่ำบาตรบริษัทจีน 2 บริษัทที่ผลิตโดรนทหาร โดยอ้างว่าบริษัทเหล่านี้ละเมิดมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่อาจเป็นภัยต่อความมั่นคงของสหรัฐฯ

บริษัทที่ถูกคว่ำบาตร ได้แก่

  • DJI บริษัทผู้ผลิตโดรนทหารรายใหญ่ที่สุดของจีน
  • MMC เทคโนโลยี บริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนสำหรับโดรน

รัฐบาลสหรัฐฯ กล่าวหาว่า DJI ขายโดรนให้กับรัฐบาลรัสเซีย ซึ่งอาจถูกนำไปใช้ในสงครามยูเครน นอกจากนี้ DJI ยังถูกกล่าวหาว่าละเมิดกฎหมายการส่งออกของสหรัฐฯ โดยการขายโดรนให้กับประเทศที่อยู่ภายใต้การคว่ำบาตรของสหรัฐฯ

การคว่ำบาตรครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อ DJI อย่างมาก เนื่องจาก DJI มีลูกค้ารายใหญ่ในสหรัฐฯ เช่น กองทัพสหรัฐฯ และหน่วยงานรัฐบาลอื่นๆ DJI ยืนยันว่าบริษัทไม่ได้ละเมิดกฎหมายใดๆ และจะดำเนินการตามกฎหมายเพื่อต่อสู้กับการคว่ำบาตรครั้งนี้

Related Post