Breaking
Sun. Jun 16th, 2024

กยศ.ยันนักศึกษา 5 คนคุกเข่าร่ำไห้ ไม่ถูกตัดสิทธิเงินกู้

By abraham1 Jan13,2024

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ยืนยันนักศึกษา 5 คน ที่ตกเป็นข่าวคุกเข่าร่ำไห้ขอผ่อนผันหนี้ กยศ. ไม่ถูกตัดสิทธิเงินกู้แต่อย่างใด เพียงแต่ยังไม่ได้รับการอนุมัติเท่านั้น

นายสุริยา สุวรรณเปรม ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เปิดเผยถึงกรณีนักศึกษา 5 คน ที่ตกเป็นข่าวคุกเข่าร่ำไห้ขอผ่อนผันหนี้ กยศ. ว่า นักศึกษาทั้ง 5 คน ได้ทำเรื่องขอผ่อนผันหนี้ กยศ. มาแล้วตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2566 โดยขอผ่อนผันชำระหนี้เป็นเวลา 3 ปี เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

นายสุริยา กล่าวต่อว่า กยศ. ได้พิจารณาเรื่องดังกล่าวแล้ว พบว่านักศึกษาทั้ง 5 คน มีเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาครบถ้วน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด จึงอนุมัติให้ผ่อนผันชำระหนี้ได้ แต่เนื่องจากอยู่ระหว่างการโอนเงินไปยังสถานศึกษา จึงยังไม่ได้รับเงินกู้ตามปกติ

“นักศึกษาทั้ง 5 คน ยังไม่ถูกตัดสิทธิเงินกู้แต่อย่างใด เพียงแต่ยังไม่ได้รับการอนุมัติให้ผ่อนผันหนี้เท่านั้น ซึ่งเมื่อสถานศึกษาได้รับเงินกู้แล้ว ก็จะโอนเงินให้กับนักศึกษาต่อไป” นายสุริยา กล่าว

ทั้งนี้ กยศ. ย้ำว่า นักศึกษาที่มีปัญหาในการชำระหนี้ กยศ. สามารถยื่นเรื่องขอผ่อนผันชำระหนี้ได้ โดยจะต้องยื่นเอกสารประกอบการพิจารณาให้ครบถ้วน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่ง กยศ. จะพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสม

Related Post