ส้มหยุด พุ่ง! เกษตรกรสุรินทร์ จี้รัฐช่วยเหลือ ดันราคายืน 3 บาท/กก.

1 min read

“ส้มหยุด” พุ่ง! เกษตรกรสุรินทร์ จี้รัฐช่วยเหลือ ดันราคายืน 3 บาท/กก.

17 กุมภาพันธ์ 2567 – เกษตรกรผู้ปลูกส้มในจังหวัดสุรินทร์

กำลังประสบปัญหา价格ส้มตกต่ำ

อยู่ที่กิโลกรัมละ 1.50 บาท

ซึ่งต่ำกว่าต้นทุนการผลิต

ที่กิโลกรัมละ 2 บาท

ส่งผลให้เกษตรกรขาดทุน

**นายสมชาย

เกษตรกรผู้ปลูกส้ม**

กล่าวว่า

ปีนี้ส้มออกผลผลิตดี

แต่ราคาส้มกลับตกต่ำ

สาเหตุหลักมาจาก

มีส้มออกสู่ตลาดพร้อมกัน

ประกอบกับ

สภาพอากาศหนาวเย็น

ทำให้ผู้บริโภคบริโภคส้มน้อยลง

เกษตรกร

จึงวอนให้รัฐบาลเข้ามาช่วยเหลือ

โดยการดันราคายืนให้กิโลกรัมละ 3 บาท

เพื่อให้เกษตรกรสามารถอยู่รอดได้

นอกจากนี้

เกษตรกรยังต้องการให้รัฐบาล

ช่วยหาตลาดรองรับผลผลิตส้ม

และส่งเสริมให้ผู้บริโภค

บริโภคส้มมากขึ้น

ปัญหาส้มราคาตกต่ำ

เกิดขึ้นกับเกษตรกรผู้ปลูกส้ม

ในหลายพื้นที่ของประเทศไทย

สร้างความเดือดร้อนให้กับเกษตรกร

และเป็นปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไข

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours